Customer Reviews

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.

Người đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn thị thực đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tin miễn thị thực cho Việt Kiều

Thursday, February 25th, 2016 - 4:45 AM

1. Cở sở pháp lý

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2015 về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

2. Thời hạn, giá trị và hình thức của Giấy miễn thị thực

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại sau đây:

- Loại dán: Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam.

- Loại sổ: Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ có giấy thường trú do nước ngoài cấp và người sử dụng hộ chiếu của những nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam không có quan hệ ngoại giao.

Giấy miễn thị thực có thời hạn tối đa không quá 05 năm và ngắn hơn thời hạn sử dụng của hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người được cấp ít nhất 06 tháng.

Giấy miễn thị thực được cấp cho người nhập cảnh Việt Nam thăm thân, giải quyết việc riêng.

Giấy miễn thị thực được cấp vào hộ chiếu; các trường hợp sau đây được cấp rời (dạng sổ):

a) Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực

b) Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam

c) Giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

d) Theo đề nghị của người được cấp giấy miễn thị thực

e) Vì lý do ngoại giao, quốc phòng, an ninh.

Giấy miễn thị thực được cấp riêng cho từng người. Trẻ em có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ được cấp Giấy miễn thị thực chung với cha hoặc mẹ

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy miễn thị thực

a. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu);

02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

Giấy tờ chứng minh thuộc diện cấp Giấy miễn thị thực (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu), nếu có:
     

- Giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam;


- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam;

- Bản sao hoặc bản trích lục Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam;


- Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam;


- Hộ chiếu Việt Nam (còn hoặc đã hết giá trị);


- Giấy chứng minh nhân dân (còn hoặc đã hết giá trị);


- Giấy khai sinh;


- Thẻ cử tri mới nhất;


- Sổ hộ khẩu;


- Sổ thông hành cấp trước 1975;


- Thẻ căn cước cấp trước 1975;

- Tờ trích lục Bộ giấy khai sanh cấp trước 1975;


- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp nếu trong đó có ghi người được cấp giấy tờ đó có quốc tịch gốc hoặc gốc Việt Nam.

b. Đối với người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

01 Tờ khai (theo mẫu);

02 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn thời hạn ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền lưu hồ sơ);

Một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây (nộp bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu):
      

- Giấy đăng ký kết hôn;
      

- Giấy khai sinh;
      

- Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con;
      

- Các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam;
      

- Quyết định nuôi con nuôi.

4. Cấp lại Giấy miễn thị thực

a. Trường hợp bị mất, bị hỏng, hết hạn hoặc có nhu cầu điều chỉnh nội dung trong Giấy miễn thị thực được cấp lại Giấy miễn thị thực.

b. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy miễn thị thực gồm:

Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hoặc giấy tờ cho phép thường trú do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 01 năm (kèm theo bản chụp để cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực lưu hồ sơ);

01 Tờ khai (theo mẫu);

2 tấm ảnh màu mới chụp cỡ 4x6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu (01 tấm ảnh dán vào Tờ khai, 01 tấm ảnh để rời);

Trường hợp Giấy miễn thị thực bị mất cần nộp thêm đơn báo mất.

Bản sao được chứng thực từ bản chính, hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu, của giấy tờ chứng minh nội dung cần điều chỉnh trong giấy miễn thị thực.

5. Nộp hồ sơ đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn thị thực

Người đề nghị cấp/cấp lại giấy miễn thị thực đang cư trú ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định nêu trên tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

6. Thời hạn cấp Giấy miễn thị thực

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài chuyển thông tin của người đề nghị cấp Giấy miễn thị thực về Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, trả lời cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp Giấy miễn thị thực.

7. Lệ phí

Người được cấp, cấp lại giấy miễn thị thực phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Không thu phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực đối với các hồ sơ được CQĐD tiếp nhận từ ngày 23/11/2015.

In accordance with the provisions of agreements concluded between Vietnam and the US, 1-year-visa multiple entry is granted to the US citizens with a maximum of 90 days of stay per entry to Vietnam.
Tourist Visa
Get your approval letter for picking up your Vietnam visa on arrival at the International airports of Vietnam (for international flights only).
Last update on 01/01/2018
 • 1 month single entry Apply here

  One month single entry visa (on arrival at international airports of Vietnam)

  Get approval letter for picking up Vietnam tourist visa or Vietnam business visa upon arrival at Vietnam international airports and the visa will valid for one month with one time of entry and exit.

  Frequently members will get discount as follow : -9% from second orders, -15% from 5th order, -19% from 10th order and Corporate member will get 27% discount. Excluded stamp fee at the airport.

  *****Notes*****

  - International airports in Vietnam for pick up visa on arrival : Tan Son Nhat airport (SGN) in Ho Chi Minh city (also called Saigon city), Noi Bai airport (HAN) in Hanoi Capital city, Danang airport (DAD) in Danang city, Cam Ranh airport (CXR) in Nha Trang city, ….

  - You will see a landing visa office or visa on arrival office located at the airport on arrival, in front of immigration line, go there and show the visa approval letter to get visa stamped.

 • loading..
 • 25 USD
 • 1 month multiple entries Apply here

  Less than One month multiple entry visa (on arrival at Vietnam international airports).

  Get approval letter for picking up Vietnam tourist visa or Vietnam business visa upon arrival at Vietnam international airports and the visa will valid for less than one month with multiple times of entry and exit.

  Frequently members will get discount as follow : -9% from second orders, -15% from 5th order, -19% from 10th order and Corporate member will get 27% discount. Excluded stamp fee at the airport.

  *****Notes*****

  International airports in Vietnam for pick up visa on arrival : Tan Son Nhat airport (SGN) in Ho Chi Minh city (also called Saigon city), Noi Bai airport (HAN) in Hanoi Capital city, Danang airport (DAD) in Danang city, Cam Ranh airport (CXR) in Nha Trang city, ….

  - You will see a landing visa office or visa on arrival office located at the airport on arrival, in front of immigration line, go there and show the visa approval letter to get visa stamped.

 • loading..
 • 50 USD
 • 3 months single entry Apply here

  Three month single entry visa (on arrival at Vietnam international airports).

  Get approval letter for picking up Vietnam tourist visa or Vietnam business visa upon arrival at Vietnam international airports and the visa will valid for three month with one time of entry and exit.

  Frequently members will get discount as follow : -9% from second orders, -15% from 5th order, -19% from 10th order and Corporate member will get 27% discount. Excluded stamp fee at the airport.

  *****Notes******

  - International airports in Vietnam for pick up visa on arrival : Tan Son Nhat airport (SGN) in Ho Chi Minh city (also called Saigon city), Noi Bai airport (HAN) in Hanoi Capital city, Danang airport (DAD) in Danang city, Cam Ranh airport (CXR) in Nha Trang city, ….

  - You will see a landing visa office or visa on arrival office located at the airport on arrival, in front of immigration line, go there and show the visa approval letter to get visa stamped.

 • loading..
 • 25 USD
 • 3 months multiple entries Apply here

  Three month multiple entry visa (on arrival at Vietnam international airport).

  Get approval letter for picking up Vietnam tourist visa or Vietnam business visa upon arrival at Vietnam international airports and the visa will valid for three month with multiple times of entry and exit.

  Frequently members will get discount as follow : -9% from second orders, -15% from 5th order, -19% from 10th order and Corporate member will get 27% discount. Excluded stamp fee at the airport.

  *****Notes******

  - International airports in Vietnam for pick up visa on arrival : Tan Son Nhat airport (SGN) in Ho Chi Minh city (also called Saigon city), Noi Bai airport (HAN) in Hanoi Capital city, Danang airport (DAD) in Danang city, Cam Ranh airport (CXR) in Nha Trang city, ….

  - You will see a landing visa office or visa on arrival office located at the airport on arrival, in front of immigration line, go there and show the visa approval letter to get visa stamped.

 • loading..
 • 50 USD
Business Visa
Get your approval letter for picking up your Vietnam visa on arrival at the International airports of Vietnam (for international flights only).
Last update on 01/01/2018
 • 1 month single entry Apply here
 • loading..
 • 25 USD
 • 1 month multiple entries Apply here
 • loading..
 • 50 USD
 • 3 months single entry Apply here
 • loading..
 • 25 USD
 • 3 months multiple entries Apply here
 • loading..
 • 50 USD
 • Requirements for Belarusian getting visa Vietnam - (29/10/2012)

  Does Belarus Citizens Need Visa for Entering Vietnam or Not?

  Good news !!!! Citizens of Belarus will be exempted from time-limit visas into Vietnam as from July 1, 2015. The policy will be effective for five years from July 1, 2015 to June 30, 2020. 

  Under a resolution just issued by Vietnam government, visitors from Belarus are allowed to enter and stay in Vietnam for up to 15 days without visas regardless of passport types and purpose of visit. Please note that, 30 days after exit Vietnam then you can re-enter with visa free policy, otherwise you need to apply for a visa.

  Vietnam offers easy Visa application process for all foreign nationals who wish to travel to the country for trade or travel purposes. If you are a citizen of Belarus and wish to obtain Visa to Vietnam, you can either contact the Embassy of Vietnam in Belarus or apply for Visa on Arrival. 

 • Requirements for Finnish getting visa Vietnam - (30/10/2012)

  Does Finland Citizens Need Visa for Entering Vietnam or Not?

  No. Citizens of Finland do not need Visa for entering Vietnam if they intend to stay in the country for a period of 15 days. The citizens of Finland enjoy Visa exemption in Vietnam for a period of 15 days. However, if a Finnish citizen wishes to stay in Vietnam for a period more than 15 days then he will have to obtain Visa like any other foreign citizen. Vietnam offers two simple methods by which a foreign citizen can apply for Visa to Vietnam. He can either contact the Embassy of Vietnam in his country or apply for Visa on Arrival. Vietnam has its embassies and diplomatic missions in about 70 countries across the globe, including Finland. 

 • Requirements for Singaporean getting visa Vietnam - (30/10/2012)

  Does Singapore Citizens Need Visa for Entering Vietnam or Not?

  Citizens and passport holders of Singapore are entitled to 30 days Visa exemption in Vietnam. However, if a citizen of Singapore wishes to stay in Vietnam for a period of more than 30 days, then he will have to obtain Visa like any other foreign citizen. There are two ways in which a foreign citizen can obtain Visa to Vietnam. He can either contact the Embassy of Vietnam in his country or apply for Visa on Arrival. 

  If you wish to apply for Visa through the embassy, you will have to visit the facility. At the embassy, you will have to fill up the Visa application form. Along with the duly filled form, you will have to submit one recent passport size photograph, a self-addressed envelope and your original passport. Besides submitting these documents, you will have to pay the Visa fees. The amount can be paid in favor of the Embassy of Vietnam by way of money order or check. 

 • Requirements for Swedish getting visa Vietnam - (31/10/2012)

  Does Swedish Citizens Need Visa for Entering Vietnam or Not?

  No. Swedish citizens do not need Visa for entering Vietnam if they are staying in the country for 15 days. However, if they wish to stay for a period more than 15 days, they will have to obtain Visa. Vietnam offers easy Visa application process for foreign nationals who wish to travel to Vietnam. If you are a Swedish citizen, you can apply for Visa to Vietnam by either contacting the Embassy of Vietnam in your country or applying for Visa on Arrival. Both procedures are quite simple. 

  At the embassy you will be asked to fill the Visa application form. Along with the duly filled form, you will be asked to submit one recent passport size photograph, one self-addressed envelope and your original passport. Besides, submitting these documents, you will have to pay the Visa fees. You can pay these fees in favor of the Embassy of Vietnam by way of money order or cashier’s cheque. Once you have done this, your documents will be submitted for processing. 

 • Ways to get visa Vietnam for Burma citizens - (13/04/2015)

  People from across the world feel it necessary to visit Vietnam. In most instances, they require ordinary passports along with their Visa documents to make the journey. This was to some extent true for the people applying for Vietnam visa in Burma. In recent times, there has been an understanding between at the government level between Vietnam and Burma that Burmese citizens do not require visa to travel to the country, if the stay duration is 14 days or less than that. In the event, when the duration of stay by the Burmese citizens exceed 14 days then visa is required along with an ordinary passport to visit Vietnam.

 • Ways to get visa Vietnam for French citizen - (14/04/2015)

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including France. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

  Vietnam has a distinct visa policy in place that has stated very clearly the guidelines for entry and exit of the people to and from Vietnam. As per this policy, residents of France need to obtain a valid visa before embarking on a journey to Vietnam. However, to strengthen the democratic bonds, Vietnam has still given certain exemptions to the French, provided they fall under these well-defined criteria. Get in touch with the embassy to get a complete understanding of these exemption criteria.

 • Ways to get visa Vietnam for German citizen - (14/04/2015)

  Vietnam and Germany have had strong democratic relations since quite a long time. Germany has been a big supporter of Vietnam in the time of crisis. Over the years, Vietnam surfaced up as a powerful economy and some credit for this can be given to the German government for its companionship. Today, both the nations are into a cordial relationship and it is evident from the fact that they have their respective embassies situated in the other nation.

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Germany. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

 • Ways to Get Visa Vietnam for Indonesian Citizen - (15/04/2015)

  Indonesian citizens are exempted of Visa in Vietnam for a period of less than 30 days. So an Indonesian citizen who wishes to travel to Vietnam does not have to apply for Visa. However, it is important that he collects a Visa exemption letter from the Embassy of Vietnam in Indonesia prior to his travel. Also, if he wishes to stay in Vietnam for a period above 30 days, he will have to apply for Visa by either to these two ways. 

 • Ways to get visa Vietnam for Italian Citizens - (15/04/2015)

  Every country citizen requires a visa to enter Vietnam. The Italian citizens should go the embassy of Vietnam of their country and apply for the visa. If you need to get the detailed information about the procedure to get the visa then you need to give your valuable time by browsing the internet and know few important information about the visa. A visa is a permit issued to a person of another country so that he can enter the territory of Italy. The visa is a sticker that is applied to the passport or to a valid travel document. 

  Good news, Vietnamese government waived 15-day-visa requirements for travelers coming from certain countries, including Italy. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

 • Ways to Get Visa Vietnam for Japanese Citizens - (15/04/2015)

  Japan is one of the few countries which enjoys Visa exemption in Vietnam. However, this Visa exemption for Japanese individuals is only for 15 days. If a Japanese citizen or Japanese passport holder wishes to stay in Vietnam for a period of more than 15 days, then he will have to obtain a Visa like all other foreign nationals who do not get Visa exemption. 

  The Vietnamese government waived visa requirements for travelers coming from certain countries, including Japan. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

 • Ways to Get Vietnam Visa for Malaysian Citizens - (15/04/2015)

  Vietnam offers Visa exemption to a number of countries and Malaysia is one of them. Malaysian citizens are exempted from Visa for about a period of 30 days in Vietnam. For any Malaysian citizen, who wishes to arrive in Vietnam and stay in Vietnam for a period of 30 ays, Visa is not required. However, for Malaysian citizens or passport holders, who wish to stay in Vietnam for a period of more than 30 days, Visa is required. Visa can be acquired through two simple methods:

 • Ways to get visa Vietnam for United Kingdom citizens - (16/04/2015)

  From 01 July 2015, United Kingdom citizens are not need visa for entering if stay less than 15 days in Vietnam. Please note that, 30 days after exit Vietnam then you can come back with visa free policy. Otherwise, you need visa for entering Vietnam. 

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including United Kingdom. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

  Still, Vietnam is one of the politically animated and geographically different countries. Citizens visit this country because of diplomatic or bureaucratic purposes. The tourism in Vietnam is also limited due to the limited right to use of countries it gives means to.

 • Ways to get visa Vietnam for Thailand citizen - (16/04/2015)

  Vietnam has grown into a powerful economy and one of the reasons for this is its cordial relations with so many countries. Around 172 nations have diplomatic tie ups with Vietnam. The country has also exempted 17 nations from acquiring a visa before entering into Vietnam. One of these nations is Thailand. Vietnam has allowed Thailand citizens to enjoy a visa free stay for a maximum duration of 30 days. Beyond this, if any Thai needs to stay in Vietnam then it will have to obtain a valid visa.

 • Ways to get visa Vietnam for Spanish citizen - (16/04/2015)

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Spain. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

  There are two options through which you can get Vietnam visa

  1. Contact the embassy of Vietnam in your country to obtain visa before you arrive Vietnam. The procedures are quick and simple.

  2. Obtain the letter of approval to pick up the visa upon arrival to Vietnam airport. 

 • Ways to get visa Vietnam for South Korean Citizen - (16/04/2015)

  According to the Visa-related rules prevailing for South Korean citizens, individuals require to fill forms and perform necessary formalities to travel Vietnam only if they need to stay there for more than 15 days. Prime reason for this is that embassy allows South Korean individuals to avail of free Visa facility for 15 days. 

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Korea. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

 • Ways to Get Visa Vietnam for Russian Citizen - (16/04/2015)

  Russian citizens are exempted of Vietnam Visa for 15 days. For those who wish to stay in Vietnam for more than 15 days, Visa is mandatory. Vietnam offers very simple methods for Visa application.

  The Vietnamese government waived visa requirements for travelers coming from certain countries, including Russia. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

   

   

 • Ways to get visa Vietnam for Philippines citizen - (17/04/2015)

  The nations have become highly competitive and to some extent saturated with respect to their resources and production capacity. Hence, more and more nations tend to come closer to benefit from each other. With this intention, treaties are signed by nations (two or more), several nations join to form groups and alliances and international bodies etc. One such agreement is a reciprocal agreement that is signed by two nations to return the benefits they receive from each other. Philippines and Vietnam are into such a reciprocal agreement and therefore offer each other explicit visa benefits. 

  A Philippines citizen does not need a visa if he plans to make a trip to Vietnam that has a duration of less than or equal to 21 days. You may enter Vietnam via any route, for any purpose without a visa if it is for 21 days. If you wish to make a trip that will last longer than this, then you will have to apply for a visa. Some people get into Vietnam utilizing this exemption and once there, try to extend the visa. This is a wrong practice as extending a visa there will be more time and money consuming. So be careful while planning your journey.

 • Ways to Get Visa Vietnam for Cambodian Citizens - (26/04/2015)

  Cambodia is one of the few countries whose citizens enjoy Visa free entry into Vietnam for a limited period. Cambodian citizens are entitled to Visa free stay in Vietnam for a period of 30 days. However, if a Cambodian citizen wishes to stay in Vietnam for a period of more than 30 days, he will have to obtain Visa like all other foreign nationals. Vietnam offers simple Visa application process. Any Cambodian citizen who wishes to travel to Vietnam and stay there for a period of more than 30 days can do so by obtain Visa through these two methods.

  • Apply through the Embassy

  Vietnam has its embassy and diplomatic missions in about 70 countries around the world, including Cambodia. If you are a Cambodian citizen and wish to obtain Visa to Vietnam, you can approach the Embassy of Vietnam in Cambodia. The Embassy of Vietnam in Cambodia is located at:

 • Ways to Get Visa Vietnam for Swedish Citizens - (29/04/2015)

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Sweden. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

  Swedish citizens enjoy 15 days of Visa exemption in Vietnam. However, if you are a Swedish citizen and wish to stay in Vietnam for a period of more than 15 days, then you will have to obtain Visa. Vietnam offers very simple procedures for Visa application. You can either contact the Embassy of Vietnam in your country or apply for Visa on Arrival. 

 • Ways get visa Vietnam for Denmark citizen - (08/05/2015)

  Vietnam is holding democratic bonds with more than 170 nations across the globe but out of them only 17 nations have the privilege of a visa free stay. One such country is Denmark. Vietnam Visa Policy has exempted the people of Denmark from obtaining a visa for a travel of less than or equal to 15 days. This exemption is applicable for any kind of trips, be it business or tourism. If the citizen needs to extend the stay for more than 15 days, then a valid visa will be essential. In addition to the 15-day exemption, few other exemptions have been granted to the Denmark people under different situations. Get in touch with the embassy to know about the exemption rules.

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Denmark. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

 • Ways to Get Visa Vietnam for Finnish Citizen - (09/05/2015)

  The Vietnamese government waived 15 days visa requirements for travelers coming from certain countries, including Finland. However, Vietnam introduced a new rule requiring those travelers to have a visa upon re-entry to the country within 30 days of their last departure. The government's intent is to control foreigners who come and go repeatedly within a short period of time in an attempt to work in Vietnam illegally.

  The citizens of Finland enjoy Visa exemption in Vietnam for a period of 15 days. This means they do not need Visa if they plan to stay in Vietnam for a period of 15 days or less. However, if they wish to stay in Vietnam for a period of more than 15 days, they will have to obtain Visa. Vietnam offers two easy procedure by which a citizen of Finland can obtain Visa to Vietnam. He can either contact the Embassy of Vietnam in Finland or apply for Visa on Arrival.